Yếu nửa người phát hiện bệnh đái tháo đường

1 month ago 15
Người đàn ông không chịu khám sức khỏe, khi yếu nửa người, rơi vào nguy kịch, nhập cấp cứu mới biết bị đái tháo đường nặng.
Read Entire Article