Vương Gia Vệ đấu giá đồ vật trong 'Tâm trạng khi yêu'

1 week ago 11
Đạo diễn Vương Gia Vệ đấu giá bật lửa Lương Triều Vỹ sử dụng trong "Tâm trạng khi yêu" cùng nhiều đạo cụ khác.
Read Entire Article