“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông ra mắt cuốn “Vượt lên, những con đường kinh doanh”

2 days ago 8
“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông ra mắt cuốn “Vượt lên, những con đường kinh doanh”Phan Minh Thông – Chủ tịch tập đoàn Phúc Sinh không chỉ được biết đến là “vua hồ tiêu” mà còn là con người đam mê bán tranh và viết sách.
Read Entire Article