VPBank làm gì để sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” không chỉ là khẩu hiệu suông?

1 month ago 23
VPBank làm gì để sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” không chỉ là khẩu hiệu suông?Khi thực hiện tái định vị thương hiệu hướng đến mục tiêu “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, VPBank đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến lược để biến lời nói thành hành động.
Read Entire Article