Vietcombank, BIDV vừa miễn phí toàn bộ dịch vụ trên ngân hàng số, VietinBank và Agribank thì đang thế nào?

4 months ago 282
Vietcombank, BIDV vừa miễn phí toàn bộ dịch vụ trên ngân hàng số, VietinBank và Agribank thì đang thế nào?Việc miễn phí dịch vụ khá dễ "bắt chước", nhưng chất lượng dịch vụ thì khó và mất nhiều thời gian hơn. Do đó, các ngân hàng buộc phải thúc đẩy việc chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng phục vụ để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, mới có thể có vị thế vượt trội trên thị trường.
Read Entire Article