Việt Nam lên tiếng về tài liệu Mỹ bác 'đường 9 đoạn' ở Biển Đông

2 weeks ago 11
Việt Nam khẳng định luôn phản đối mọi yêu sách không phù hợp với UNCLOS, sau khi Mỹ công bố tài liệu bác yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Read Entire Article