Victor Vũ - đạo diễn có máu liều

2 days ago 8
Làm "Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ xem phim hơn 1.000 lần khi chỉnh sửa, đặt cược sự nghiệp vào tác phẩm dã sử kinh phí 25 tỷ đồng.
Read Entire Article