Vì sao bạn đang làm rất tốt, sếp vẫn tuyển thêm người, thậm chí là người giỏi hơn?

1 week ago 14
findy
Vì sao bạn đang làm rất tốt, sếp vẫn tuyển thêm người, thậm chí là người giỏi hơn?Nếu không có cảm giác nguy hiểm sẽ không có động lực sinh tồn, cuối cùng sẽ dẫn đến bản thân bị hủy diệt.
Read Entire Article