Ứng viên Trung Quốc đắc cử ủy ban điều hành Interpol

2 days ago 6
Hồ Bân Sâm được bầu vào ủy ban điều hành của Interpol, dù bị nghị sĩ 20 nước phản đối vì lo ngại Trung Quốc lạm dụng cơ quan này.
Read Entire Article