Trẻ em phần lớn chịu bạo lực từ người thân

1 month ago 21
Năm 2021, số ca Tổng đài 111 hỗ trợ can thiệp liên quan bạo lực trẻ em tăng mạnh, nguyên do từ người thân trong nhà tới 73%.
Read Entire Article