Trần Nhượng: 'Tôi sống cô đơn'

1 week ago 10
Sau khi chia tay người vợ thứ hai ba năm trước, nghệ sĩ Trần Nhượng sống một mình, sinh hoạt thất thường.
Read Entire Article