TP HCM có 9 quận huyện 'vùng xanh'

2 months ago 46
9 quận huyện đạt vùng xanh (cấp 1), 13 địa phương vùng vàng (cấp 2), nguy cơ dịch trên toàn địa bàn được đánh giá cấp 2, theo công bố cấp độ dịch của UBND TP HCM.
Read Entire Article