Tổng thống Putin: 'Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta'

2 weeks ago 85
Tổng thống Putin hôm nay tuyên bố "thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta, như năm 1945" trong bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp tục căng thẳng.
Read Entire Article