Toàn cảnh các thiên thạch va vào Trái Đất trong suốt 33 năm qua, tại sao chúng ta không cảm nhận được điều đó?

1 month ago 118
findy
Toàn cảnh các thiên thạch va vào Trái Đất trong suốt 33 năm qua, tại sao chúng ta không cảm nhận được điều đó?Mới đây, NASA công bố tấm bản đồ cho thấy vị trí các thiên thạch và vào Trái Đất trong suốt 33 năm qua, nhưng chúng ta không hề cảm nhận được điều đó.
Read Entire Article