Tinh trùng yếu có con được không?

2 days ago 8
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn một năm nhưng không có con. Kết quả kiểm tra tôi bình thường, chồng bị tinh trùng yếu, liệu chúng tôi có thể có con?( Hoa, 29 tuổi, Hà Nội).
Read Entire Article