Tiếp viên sống trên xe buýt suốt 4 tháng

1 month ago 14
Xe buýt ngưng chạy để chống dịch, hơn chục tiếp viên ở bến Đại học Quốc gia thất nghiệp, phải sinh hoạt, nấu ăn, ngủ nghỉ trên xe.
Read Entire Article