Thuốc làm tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư

1 month ago 16
Một số hóa chất trong các loại thuốc làm tóc có thể làm rối loạn nội tiết, có khả năng gây ung thư theo một số nghiên cứu.
Read Entire Article