Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT trình chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trước ngày 30/11

2 months ago 32
Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT trình chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trước ngày 30/11Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11/2021.
Read Entire Article