Thông điệp đối trọng Bộ Tứ gửi đến Trung Quốc

1 month ago 12
Không nhắc đến Trung Quốc trong các tuyên bố của mình, song các sáng kiến và thông điệp mà Bộ Tứ đưa ra đều nhắm tới Bắc Kinh, theo giới chuyên gia.
Read Entire Article