Thanh niên Taliban nhảy múa bên bờ sông

4 weeks ago 15
findy
Khi mặt trời lặn khiến dòng sông Arghandab chuyển màu tím, 7 thanh niên Taliban đứng thành vòng tròn trên bờ rồi nhảy múa và hát theo điệu nhạc.
Read Entire Article