Taliban đấu súng, tiêu diệt ba kẻ bắt cóc IS

1 month ago 63
Taliban hôm nay đấu súng 3 tiếng với một nhóm bắt cóc được cho là thành viên IS, tiêu diệt ba kẻ trong số này.
Read Entire Article