PYS Travel: Doanh thu hơn 250 tỷ/năm về 0 sau 3 đợt bùng phát dịch, cả công ty đi bán rau, kỳ vọng mở 20-30 điểm bán thực phẩm trong năm 2022

4 weeks ago 16
findy
 Doanh thu hơn 250 tỷ/năm về 0 sau 3 đợt bùng phát dịch, cả công ty đi bán rau, kỳ vọng mở 20-30 điểm bán thực phẩm trong năm 2022Trong nguy có cơ, có người lựa chọn ngủ đông hoặc đầu hàng, nhưng những người khác sẽ chọn con đường khác để chống chịu qua dịch, chờ ngày phát triển trở lại.
Read Entire Article