Phật tử tri ân thiền sư Thích Nhất Hạnh

3 months ago 21
Phật tử tham gia lễ tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh trong sự tĩnh lặng để tạo năng lượng tri ân thầy.
Read Entire Article