Phát cơm, nước cho người về miền Tây

3 weeks ago 86
findy
Nhiều nhóm thiện nguyện phát thức ăn, chở phụ nữ mang thai, trẻ em về quê sau một ngày chờ ở chốt cửa ngõ thành phố, đoạn giáp ranh Long An.
Read Entire Article