Những quả núi bãi thải than bủa vây khu dân cư

2 months ago 48
Mỗi năm các mỏ than lộ thiên đổ khoảng 150 triệu m3 đất đá, hình thành nhiều bãi thải cao từ 200 đến 300 m bủa vây khu dân cư.
Read Entire Article