Những nông dân giữa hai làn đạn pháo

1 month ago 238
Nông trại của Ivan Mishchenko tan tành sau cuộc đấu pháo kéo dài 5 ngày giữa quân đội Ukraine và Nga, biến ông thành tay trắng.
Read Entire Article