Những con số đáng chú ý về nợ xấu của hệ thống ngân hàng

1 week ago 6
findy
Những con số đáng chú ý về nợ xấu của hệ thống ngân hàngCuối tháng 6/2021, tổng nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn thành nợ xấu tăng 2,8% so với cuối năm 2020 và có số dư 384,96 nghìn tỷ đồng. Nếu tính thêm các khoản nợ được cơ cấu theo Thông tư 01 có nguy cơ chuyển thành nợ xấu do dịch bệnh thì tỷ lệ lên tới 7,21%
Read Entire Article