Những cây đào Tết chỉ cho thuê

2 weeks ago 10
Những cây đào Tết cao 4 m, hình dáng đặc biệt được chủ cây rao giá thuê tới hơn trăm triệu đồng.
Read Entire Article