Nhà máy xoay xở kinh phí thưởng Tết

2 months ago 73
Nhiều nhà máy chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch sản xuất năm hoặc thua lỗ trong thời gian siết giãn cách nhưng vẫn cố gắng tìm kinh phí thưởng Tết 2022 cho người lao động.
Read Entire Article