Nhà máy điện rác lớn nhất nước vận hành từ tháng 3

3 months ago 24
Nhà máy điện rác Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận rác và dự kiến hòa lưới điện vào tháng 3, với sản lượng 30 MW/h.
Read Entire Article