Ngoại trưởng nghỉ không lương để chăm sóc chồng

1 month ago 87
Ngoại trưởng Wilmes thông báo tạm dừng làm việc để chăm sóc người chồng bị ung thư não và Thủ tướng De Croo sẽ đảm đương một phần nhiệm vụ của bà.
Read Entire Article