Nga diễn tập cảnh cáo tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

2 months ago 63
Chiến hạm Nga diễn tập tấn công tàu mặt nước và máy bay, một ngày sau khi khu trục hạm Mỹ đến Biển Đen.
Read Entire Article