Mỹ bác khả năng sớm công nhận chính quyền của Taliban

3 weeks ago 83
Mỹ tuyên bố sẽ không nhanh chóng công nhận chính quyền của Taliban, không chắc duy trì hiện diện ngoại giao ở Afghanistan sau khi rút quân vào tuần tới.
Read Entire Article