Michelin giới thiệu lốp xe không hơi, nỗi lo thủng lốp, xịt hơi vĩnh viễn không còn nữa

1 week ago 13
Michelin giới thiệu lốp xe không hơi, nỗi lo thủng lốp, xịt hơi vĩnh viễn không còn nữaNgười ta nói, đừng phát minh lại bánh xe, nhưng lốp xe thì vẫn còn đất cho các sáng chế mới.
Read Entire Article