Mất một tay, dập nát một tay do nổ bình gas

2 weeks ago 12
Người đàn ông 37 tuổi, ở Đông Triều, đang sửa bếp gas thì bình gas phát nổ, chấn thương nghiêm trọng.
Read Entire Article