Lo ngại xuất hiện 'siêu biến chủng' nCoV

2 days ago 9
Delta hiện là chủng trội toàn cầu nhờ khả năng lây nhiễm rất nhanh, nhưng chuyên gia lo ngại chủng mới đáng ngại hơn sẽ xuất hiện và thế chỗ.
Read Entire Article