Kháng thể tồn tại 15 tháng sau khỏi Covid

3 months ago 24
Nghiên cứu cho thấy kháng thể của người từng mắc Covid-19 có thể duy trì khoảng 15 tháng.
Read Entire Article