Hà Nội không còn quận, huyện 'vùng xanh'

2 weeks ago 10
Từ hôm nay, hai huyện "vùng xanh", nguy cơ thấp của Hà Nội là Phúc Thọ và Phú Xuyên chuyển thành "vùng vàng", nguy cơ trung bình, dịch cấp độ 2.
Read Entire Article