Gỡ khó cho doanh nghiệp huy động vốn đầu tư hạ tầng giao thông

4 weeks ago 21
findy
Gỡ khó cho doanh nghiệp huy động vốn đầu tư hạ tầng giao thôngPhó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.
Read Entire Article