Giữa Covid, ông lớn Coca-Cola đổi logo, nhìn ngỡ logo cũ nhưng có một chi tiết thú vị!

1 week ago 11
findy
Giữa Covid, ông lớn Coca-Cola đổi logo, nhìn ngỡ logo cũ nhưng có một chi tiết thú vị!Logo mới của Coca-Cola uốn cong như hình tượng cái ôm - nét nhân văn giữa biến động của Covid-19.
Read Entire Article