Giấc mộng NATO xa vời với Ukraine

2 weeks ago 9
Mong muốn gia nhập NATO của Ukraine đang rất mạnh mẽ, nhưng triển vọng đáp ứng các tiêu chí làm thành viên liên minh ngày càng xa vời.
Read Entire Article