Gần 90% xã, phường của Hà Nội 'màu xanh'

3 months ago 63
Đa số xã phường của Hà Nội giảm cấp độ, trở lại vùng xanh khi áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong đánh giá cấp độ dịch Covid-19.
Read Entire Article