Facebook vừa "sập"

1 month ago 62
Facebook vừa Người dùng cả trong nước và nước ngoài đều không thể truy cập Facebook thời điểm hiện tại. Hiện chưa rõ tình trạng này xảy ra trên toàn cầu hay chỉ ở một số khu vực.
Read Entire Article