Doanh nhân Thái Hương và nỗ lực lấp đầy những “lỗ hổng” trong quản lý chất lượng sữa

1 week ago 9
findy
Doanh nhân Thái Hương và nỗ lực lấp đầy những “lỗ hổng” trong quản lý chất lượng sữaTập đoàn TH và nữ doanh nhân Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH luôn đấu tranh và thúc đẩy cho sự ra đời của các quy chuẩn đúng thông lệ quốc tế trong ngành sữa và dinh dưỡng.
Read Entire Article