Doanh nhân 36 tuổi và hành trình xây dựng startup công chứng trực tuyến 760 triệu USD

1 week ago 10
findy
Doanh nhân 36 tuổi và hành trình xây dựng startup công chứng trực tuyến 760 triệu USDTrong hành trình xây dựng Notarize, Pat Kinsel đã trải qua nhiều khó khăn và có thời điểm phải sa thải nhân viên, bỏ tiền túi cho công ty vay.
Read Entire Article