Do Kwon liệu có phải là Elizabeth Holmes của thị trường tiền số?

1 week ago 12
Do Kwon liệu có phải là Elizabeth Holmes của thị trường tiền số?Tại sao những nhà sáng lập như Do Kwon hay Elizabeth Holmes không bao giờ nhận sai?
Read Entire Article