'Điều dưỡng không phải là osin cao cấp của bác sĩ'

2 weeks ago 86
Nhiều người hiểu nhầm điều dưỡng là y tá hay osin cao cấp của bác sĩ, dẫn đến nghề này chưa được phát huy, theo nguyên thứ trưởng Y tế, giáo sư Phạm Mạnh Hùng.
Read Entire Article