Đề xuất miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm xe mới

1 month ago 14
Cục Cảnh sát giao thông đề xuất ôtô mới được miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật khi đăng kiểm.
Read Entire Article