Chủ tịch TP HCM: Không để huyện chưa lên quận đã sốt đất

1 week ago 14
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi yêu cầu địa phương tuyên truyền, quản lý đất đai, không để huyện chưa lên quận đã sốt đất, gây khó cho triển khai dự án sau này.
Read Entire Article