Chó 'tiên tri' quyết định cuộc sống hàng triệu người

1 month ago 47
Cách chú chó Noodle, 13 tuổi, thức dậy mỗi sáng đang ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người, khi họ dựa vào nó để đưa ra quyết định.
Read Entire Article